Lidmaatschap

Lidmaatschap / Vispas

Juniorleden t/m 13 jaar € 16,00
65+ € 30,50
Overige Leden € 32,50

* voor betalingen via automatische incasso wordt  €0,50 in rekening gebracht.
** voor betalingen anders dan automatische incasso wordt  €2,- extra (ivm administratie kosten) in rekening gebracht.

Extra:  
Nachtvispas € 12,50
3de Hengel € 27,50
Peur € 17,50

Wilt u lid worden van de HSV Zevenhuizen e.o. klik dan hier en vul het contactformulier in.

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan dient u dat vóór 1 oktober van het lopende seizoen te doen!

Dit geldt ook voor het aanbrengen van wijzigingen in de samenstelling van uw vergunning!

Beste leden,

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens HSV Zevenhuizen eo, de leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.

Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358 (€1,- per gesprek).

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk  NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.
De leden die geen machtiging gegeven hebben worden opgehoogd met €5,00 administratiekosten
Deze administratiekosten komen ten goede van de verenigingen. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van HSV Zevenhuizen eo

www.hsvzevenhuizen.nl