Kamminga’s voorjaarswedstrijd

Uitslag Kamminga’s voorjaarswedstijd 5 april 2014

Tim Helmholt winnaar

KAMMINGA’s voorjaarswedstrijd.

seizoen vond plaats door middel van de Kamminga’s voorjaarswedstrijd. In de week voorafgaand aan zaterdag 5 april waren de weersomstandigheden meer dan goed te noemen. Geen regen, lekkere temperaturen en weinig wind. Dit beloofde dus veel goeds. Ook op de zaterdag zelf waren de weergoden ons goed gezind. Aangekomen op de paats van vertrek, parkeerterrein van EP Poeder aan de Kokswijk, waren de verwachtingen aangaande het aantal deelnemers dan ook hoog gespannen. Immers de weersverwachtingen waren goed, geen regen, geen wind en een flauw zonnetje, daarbij opgeteld een vertrektijd van 06:00 uur dus een behoorlijke opkomst zou toch tot de mogelijkheden moeten behoren. Niets bleek minder waar. Dus werd er met 9 strijdlustige vissers om 06:00 vertrokken.

Vlak voor vertrek maakte de wedstrijdcommisaris de visplek, die in samenspraak met de sponsor Kamminga was bepaald, bekend. En zo werd er vertrokken naar de Nieuwklap. Een streek nabij Aduard.Er kon worden gevist in het Aduarderdiep en in het van Starkenborghkanaal. De meeste van de deelnemers kozen er voor om in het Aduarderdiep te gaan vissen. Het water lag er werkelijk prachtig, zo glad als een spiegel, bij. Het Aduaderdiep maakt het mogelijk om zowel met de vaste stok als met de feederhengel te vissen. Dit was ook terug te zien in de strategiën die door de verschilede vissers werden toegepast. Een aantal van de deelnemers koos er voor om met een korte stok aan de slag te gaan om zo snel een aantal vissen aan de haak te kunnen slaan. Een andere techniek was om met de lange stok zo ver mogelijk uit de kant te vissen. Tenslotte werd er ook nog gevist met de feeder om de vis tegen de overkant uit het water te halen. Een ieder deed zijn best om zijn gekozen tactiek tot de winnende te maken. Van alles werd er geprobeerd met als een conclusie dat de vis zich maar moeizaam liet vangen in dit toch wel moeilijk bevisbare water. Moeilijk door de constante stroomwisseling veroorzaakt door passerende vrachtschepen in het van Starkenborghkanaal.

Toch wisten uiteindeljk bijna alle deenemers wel een paar vissen te vangen. En zoals bij elke wedstrijd ging dat de een iets beter af dan de ander. De vangsten waren niet groot maar wel bijzonder. Zo wist Jan Kamminga een voorn te vangen van 900 gram. Tim Helmholt wist een brasem te haken van maar liefst 3500 gram. Bij terugkomst in café de Appelhof in Zevenhuizen werden de prijzen uitgerijkt door de sponsor Jan Kamminga die ook de prijzen, waardebonnen, beschikbaar had gesteld. Voor de winnaar was er ook nog een wisselbeker, beschikbaar gesteld door de HSV Zevenhuizen zelf.

Uitslag van de Kamminga’s voorjaarswedstrijd 2014:

  1. Tim Helmholt, waardebon twv €30 + wisselbeker
    12 stuks, 4500 gram,102 punten
  1. Bennie de Vries, waardebon €20
    12 stuks, 3400 gram, 80 punten
  1. Anne Feenstra, waardebon €10
    6 stuks, 3600 gram, 78 punten

tim-brasem-kamminga-voorjaar

Via deze weg wil de HSV de sponsor nogmaals bedanken voor het mogelijk maken van deze westrijd en alle deelnemers voor de opkomst.