Koppel wedstrijd Leekstermeer

Op woendsdag 10 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse koppelwedstrijd op het Leekstermeer. Er wordt dan per koppel in een bootje gevist op het Leekstermeer. De koppels worden door loting bepaald. De loting vond plaats tijdens de inschrijving bij café de Appelhof in Zevenhuizen.
Er hadden zich voor deze wedstrijd 7 deelnemers gemeld. Dat betekende dat er 1 deelnemer alleen in een boot moest. Tim had aangegeven dat hij wel alleen in de boot wou. De 6 over gebleven deelnemers werden vervolgens door loting verdeeld in 3 koppels, te weten: Jetro en Willem, Duurt en Taede, Bouke en Anne. Aangekomen bij Cnossen gingen de koppels de boten in. Eerst werd er nog even door iedereen een paal (om de boot aan vast te leggen) gescoord. Daarna moest er geroeid worden om een geschikt plekje te vinden.  De roeiers moest flink aan de bak want er stond een behoorlijk wind over het meer. Na deze flinke inspanning had elk koppel een plekje weten te vinden. Vervolgens werden de hengels opgetuigd en werd er een voerplek opgebouwd en kon het vissen beginnen. Vanwege de wind en de golfslag viel het vissen niet mee. De vissen lieten zich ook erg slecht vangen deze avond. Anne en Bouke wisten nog een mooie brasem te vinden. Deze brasem ging richting de 3 kilo. Deze brasem was overigens niet voldoende om hen de overwinning te bezorgen. Na terugkomst werden de resultaten berekend. Dat leverde de volgende uitslag op:

1) Jetro/Willem
2) Taede/Duurt
3) Bouke/Anne
4) Tim.

Alle deelnemers gingen met een fijn vleespakket van slagerij Meatpoint uit Tolbert weer naar huis.